4     Klubas oficialiai įregistruotas 2001 metais. Jam vadovauja mokytoja R.Kasparavičienė.

     Savo  veiklą klubas plėtoja įvairiomis kryptimis- švenčiamos kalendorinės šventės, pažymimos sukaktys, rengiamos įvairios akcijos, dalyvaujame konkursuose. Žemės dieną rengiamas iškilmingas minėjimas, piešinių konkursai, gaminami bei keliami inkilėliai.

     Spalio 4 –ąją, Pasaulinę gyvūnų globos dieną skaitome paskaitėles klasėse, pasakojame apie gyvūnus ir jų globą. Paukščių palydos ir sutiktuvės vyksta gamtoje. Kasmet rudenį ir pavasarį rengiamos talkos, kurių metu švarinama miestelio aplinka bei apylinkės.

      Bendradarbiaujame su Gražutės regioninio parko darbuotojais, Salako girininkijos darbuotojais. Į svečius kviečiame žymius Lietuvos gamtininkus.

     JMBK rengia ir patys dalyvauja įvairiuose projektuose, akcijose ir kitoje veikloje:

2001-2002 m.m. projektas „Pasodink medį“;

2002-2003 m.m. projektas „Jei aš būčiau miško savininkas“;

2003-2004 m.m. projektas „Ekologinio švietimo programa Salako miestelio ir mokyklos bendruomenei“;

2004 m. dalyvavome respublikinėje neakivaizdinėje konferecijoje „Vorai miške“;

2004 m.  dalyvavome Respublikinėje Jaunųjų miško bičiulių konferencijoje Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje“Veriame duris į miško pasaulį“;

2005 m. išvyka į Vilniaus Universiteto Gamtos fakultetą.

2007 m. dalyvavome Tarptautinėje jaunimo ir gamtosaugos akcijoje „Aš noriu gyventi“;

2010 m. surengta akcija mokyklos bendruomenei bei Salako miestelio gyventojams „Pasitik pavasarį be plastiko“.

JMBK nariai aktyviai dalyvauja „Žaliojo pasaulio“ skelbiamuose rašinių ir kūrinių konkursuose  „Gamtos pasaka“.  2010 m. X-XII klasių mokinių grupėje E.Sadauskaitės kūrinys „Du dienoraščiai“ pelnė I-ąją vietą. 2011m.Jaunųjų gamtininkų centro organizuotame konkurse „ Apie gamtą” D.Druteikos rašinys  įvertintas Pagyrimo raštu. 2011-2012 m.m A.Juškėnaitės, M.Tarulytės ir L.Gikos kūriniai išspausdinti   „Žaliojo pasaulio“ puslapiuose.

2012m. projektas „Aš žalias”.

2012-2013m.m.dalyvavome „Gamtamoksliniame turnyre Anykščiuose.“

2014m. vyko susitikimas su Lietuvos ryto televizijos laidos „Mūsų miškai“ grupe. Dalyvavome Zarasų miškų urėdijos organizuojamoje akcijoje „Paukščiai grįžta namo.“ Surengta mokykloje  gerumo akcija „Gandras“.

2014-2015m.m. dalyvavome akcijoje „Ekstremalus  inkilų kėlimas“ Salako girininkijoje.

2015m. kovo 23d.JMB būrelio nariai dalyvavo Zarasų miškų urėdijos organizuojamoje akcijoje „Paukščiai grįžta namo.“

2015m. kovo 20d.  Dalyvavome ASU surengtame Tarptautinės miško dienos minėjime bei „JMBS protmūšyje“(2 vieta).

2015m. 04 mėn. projektas-Aplinkos ministerijos renginys „Atliekos – vertinga žaliava, nešvaistyk“.

201.m5 05 mėn. dalyvavome viktorinos  „Pažink saugomas teritorijas – 2015“ I etape, vykusiame Gražutės RP (1 vieta).

2015m. 10 mėn. dalyvavome viktorinos „Pažink saugomas teritorijas“ II regioniniame ture.

2015m. 10 mėn. dalyvavome Anykščiuose „40 metų JMB Sambūrio jubiliejaus šventėje“,  Protmūšyje (4 vieta).2

Jaunųjų miško bičiulių  klubo himnas

Giružė – lietuvio tėvynė                                                                                                                      Muz. A.Raudonikio   Ž. St. Žlibino

Giria mus nuo amžių maitino,

Ir glaudė nuo priešų ji mus…

Giružė – lietuvio tėvynė,

Atstojo lietuviui namus.

     Priedainis

Beržai ir pušelės,-

Mūs broliai, seselės,

Mūs sielos gaivi sietuva…

Žaliais ąžuolynais,

Kai rūtos eglynais

Dabinas jauna Lietuva. 

Globokime žemę ir paukštį,

Sodinkim gimtinėj medžius,

Iškėlę viršūnes į aukštį,

Šlamės jie gražiausius žodžius.

     Priedainis

Išeinam, su saule išeinam

Senolių pramintu keliu…

Sudėkim sudėkim į dainą

Šlamėjimą girių žalių.

     Priedainis 

Jaunųjų miško bičiulių  klubo šūkis 

„Gamtą mylėti per maža –  ją reikia pažinti“           (Prof. Tadas Ivanauskas)

                                    1 JMBK vertybės (tikslai) 

  1. Ugdyti gebėjimą pažinti , saugoti ir globoti mišką, jo augaliją ir gyvūniją. 
  1. Propaguoti miškininko profesiją, puoselėti tautines miškosaugines tradicijas ir papročius. 
  1. Ugdyti ekologinę kultūrą, pilietiškumą, savarankiškumą saugant, prižiūrint ir atkuriant mišką, globojant jo fauną ir florą. 
  1. Mokyti moksleivius bendrauti ir bendradarbiauti su šalies ir užsienio moksleiviais, besidominčiais miškosauginėmis problemomis. 
  1. Skatinti stebėti, tirti ir analizuoti miške vykstančius reiškiniu, daryti išvadas.