Vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsniu ir Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 38 punktu, Zarasų rajono savivaldybės administracija organizuoja viešąsias konsultacijas dėl 2019-2020 m. m. klasių komplektavimo Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

Salako pagrindinėje mokykloje konsultacija vyks 2019 m. gegužės 20 d. 12.00 val. Kviečiami Salako pagrindinės mokyklos mokinių tėvai, Salako pagrindinės mokyklos direktorius, Salako seniūnas bei kiti suinteresuoti asmenys.

Kviečiame visus neabejingus bendruomenės narius atvykti į mokyklą, aktyviai dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę apie mokyklos vaidmenį ir švietimo situaciją Salake.

Laukiame Jūsų pirmadienį 12 val. mokyklos aktų salėje.