Prabėgo 30 metų nuo tragiškų Sausio 13 – osios nakties įvykių Vilniuje. Mūsų mokyklos jaunoji karta apie tai skaito tik istorijos vadovėliuose, mato TV ekranuose, klauso mokytojų, šeimos
prisiminimų.

Mes išskirtinai turime įprasmintą įvykį mokyklos  koridoriaus freskoje, kurioje – televizijos  bokštas, žuvusiųjų vardai ir pavardės…Būtent čia visuomet  vykdavo Sausio 13 – osios minėjimai, buvo skaitomos eilės, uždegamos žvakutės, piešiamos neužmirštuolės…

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ įvyko ir šiais metais, tik kitaip. Didžiuojamės savo mokinių šeimomis, kurios tęsia šią tradiciją namuose. Palanges 8 valandą ryto nušvietė uždegtos žvakutės. Simboliškos liepsnelės priminė mūsų vienybę,atmintį, laisvės gynėjų laužus… Pamokų metu mokiniai žiūrėjo filmukus, užrašė tą tragišką naktį žuvusiųjų vardus, kurie mums visada išliks atmintyje. Nuotolinis ačiū visiems, kurie didžiuojasi Lietuva, ją kuria ir saugo. Mes jau 30 metų žengiame Laisvės keliu. Tegul jis niekad nesibaigia.
Reda ir Dalia, pradinių klasių mokytojos