Balandžio 4 d. Salako  vaikų folklorinis ansamblis ,,Saulala“ dalyvavo lietuvių liaudies šokių ir ratelių festivalyje ,,Suk, Suk ratelį“ .Šiame festivalyje dalyvavo iš Visagino, Utenos, Ignalinos, Zarasų, Švenčionių ir Salako jaunieji šokėjėliai. Kiekvienas kolektyvas turėjo pašokti po vieną ratelį ir šokį. Mes šokome Salako krašto šokį ,,Oželis“ ir ratelį ,,Katins juods“.

Smagu buvo žiūrėti į šokančius šokėjus ir save parodyti. Tai buvo labai įspūdinga ir graži šventė.

                         Vaikų folklorinio ansamblio ,,Saulala“ vadovė Danguolė Kisielienė