Antradienį, kovo 30 d. nuo 10 val. Salako mokykloje bus išduodamas maisto davinys mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą. Pradinių klasių mokiniams – už 1 savaitę, kitiems – už kovo mėnesį. Atsiimant davinį, prašome laikytis nustatytų saugumo reikalavimų.