Organizacijos Salako pagrindinėje mokykloje

Jaunųjų miško bičiulių klubas
Klubas oficialiai įregistruotas 2001m. Jam vadovauja mokytoja R.Kasparavičienė. Savo veiklą plėtojame įvairiomis kryptimis- švenčiamos kalendorinės šventės, sukaktys, rengiamos įvairios akcijos, dalyvaujame konkursuose, olimpiadose. Žemės dieną rengiamas iškilmingas minėjimas, rengiami piešinių konkursai, keliami inkilėliai.

Spalio 4-ąją, Pasaulinę gyvūnų globos dieną, skaitome paskaitėles klasėse, pasakojame apie gyvūnus ir jų globą. Paukščių palydos ir sutiktuvės vyksta gamtoje. Kasmet rudenį ir pavasarį rengiamos talkos, kurių metu švarinama miestelio aplinka bei apylinkės.

Bendradarbiaujame su Gražutės regioninio parko darbuotojais, į svečius kviečiamės žymius Lietuvos gamtininkus. Mūsų didžiausi vykdyti projektai – ‘’Pasodink medį’’, ‘’Jei aš būčiau miško savininkas’’, ‘’Ekologinio švietimo programa Salako miestelio ir mokyklos bendruomenei’’.

Jaunųjų ūkininkų ratelis
Ratelis įkurtas 1996m. Jam vadovauja mokytoja A.Šileikienė. Vykdoma kultūrinė, pažintinė, mokomoji veikla. Esame Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos nariai, kasmet organizuojame tradicinį renginį ‘’Daina Žemei’’. Nuo 1999m. į jį kviečiami ne tik mūsų rajono, bet ir Ignalinos, Utenos rajonų mokyklų JŪR. Renginį remia ir jame dalyvauja atstovai iš Lietuvos Žemės ūkio rūmų.

Dalyvaujame kasmetinėse JŪR stovyklose pajūryje, tradicinėje JŪR stovykloje ‘’Bitė’’. Stovyklautojai aplankė Aukštaitijos nacionalinį parką, dalyvavo floristikos užsiėmimuose bei domėjosi bitininkyste Zarasų bitininkės M.Mociškytės bityne, susipažino su Šavašos pažintiniu taku, aplankė Kriaunų istorinį muziejų bei poeto Vienažindžio gimtinę .

2004 m. surengėme „Amatų dienas“, kur mokėmės tradicinių krašto amatų.

2005m. vasarą respublikinė jaunųjų ūkininkų stovykla vyko mūsų mokykloje.

Maironiečiai
Maironiečiams vadovauja mokytoja I.Gikienė. Mūsų veiklos dorybės yra DARBAS, MOKSLAS, KŪRYBA. Domėdamiesi Maironio gyvenimu ir kūryba, mes siekiame pažinti tautos istoriją, semtis meilės bei pagarbos gimtajam kraštui, kalbai ir gamtai. Mokykloje rengiame kalbos ir literatūrines šventes, dalyvaujame įvairiuose projektuose, konkursuose.

2002 m.-Aukštaitijos skaitovų poetinių kompozicijų šventė Kupiškyje.

2003 m. – projektas ‘’Ką sukrausi kraičio skrynion?’’

2004 m. – ‘’Pavasario balsai’’ Kuršėnuose.

2004 m. –‘’Baltų vienybės diena’’ Trakuose.

2004 m.- Respublikinis maironiečių sambūris ‘’Giedojau meilę, viltį’’ Kuršėnuose.

2004 m. – Tarptautinė maironiečių vasaros stovykla Seinuose Lenkijoje 2005 m.- ‘’Baltų vienybės diena’’ Panevėžyje.

2005 m.- E.Šimkūnaitės 85-ųjų gimimo metinių paminėjimas Tauragnuose.

Jaunųjų šaulių būrelio veikla

2010-10-25 ——2011-06-30   – su Utenos 9-ąja rinktine dalyvavome neformalaus jaunimo ugdymo projekte „SAVAS“. 

2010 spalio mėn. Susitikimas su Utenos rinktinės vado pavaduotoju N.Černiausku, vyko „Misija Sibiras 2010“pristatymas.

2011-10 mėn. Dalyvavome piešinių ir rašinių konkurse“Koks yra Tėvynės gynėjas“.

2011-03-09  Salako pagr.mokykloje vyko susitikimas su Utenos 9 rinktinės vade A.Tidikiene ir JŠ būrelio narių šaudymo pneumatiniu šautuvu varžybos.  Nugalėtojas D.Druteika  dalyvavo respublikinėse varžybose.

2011-03-12   JŠ būrelio nariai dalyvavo „Žiemos žygyje“(maršrutas Degučiai- Bikėnai)   ir sniego skulptūrų lipdymo čempionate „Degesoje“.

2011-05-06   Respublikinėse šaudymo pneumatiniu šautuvu varžybose Šiauliuose D.Druteika  užėmė 3 vietą komandinėse varžybose.

2011-05-30   JŠ būrelio nariai su Zarasų 7 kuopos“Vytis“ šauliais Suvieko seniūnijoje sodino ąžuoliukus.

2011-2012  metais dalyvavome seniūnijoje vykusioje akcijoje „Darom“

2012-03-11  kartu su su Zarasų 7 kuopos“Vytis“šauliais ir seniūnijos bendruomene dalyvavome maratone „Tikime laisve“.

2012-06-04 kartu su su Zarasų 7 kuopos“Vytis“šauliais vyko maskuotės, radio ryšio, oro pavojaus, apkasų kasimo, rikiuotės patybos.

2010m.,2011m. , 2012 m. vasarą Utenos r.Vyžuonose šaulių mobiliojoje stovykloje dalyvavo M.Adomavičiūtė, Ž.Stasiukėnas, D.Druteika, L.Gika, M.Visockas.

2013 m Pagarbos bėgimas  Vilniuje – L.Gika, E.Barkevičius.

2013 m. Vasaros stovyklos Vyžuonose ir  I,II pakopos kursai Pabradėje : L.Gika, E.Barkevičius, M.Visockas, D.Ramanauskas, A.Leonovas, G.Klimašauskas.

2013 m. renginys, skirtas Kariuomenės dienai mokykloje.

2014 m.sausio mėn. Pagarbos bėgimas Vilniuje – D.Ramanauskas, D.Padvaiskas, L.Gika, E.Barkevičius.

2014 m. kovo mėn. Maratonas – „Tikime laisve“.

2014 m. vasario mėn. – mokykloje pravesta „Sveikatiados“ mankštiada..

2014 m.  kovo mėn. mokykloje organizuota šventė „Kovo 11 kitaip“.

2014 vasaros stovyklos Vyžuonose, I-II pakopos stovyklos Pabradėje –L.Gika, E.Barkevičius, M.Visockas, D.Ramanauskas, A.Leonova, G.Klimašauskas .

2014 lapkričio 20d. moksleivių šaudymo pneumatiniu šautuvu varžybos Zarasuose , II vieta.

2015 m Pagarbos bėgimas Vilniuje- D.Kerpiškis, A.Kanopa, A.Leonovas.

2015 kovo mėn. „Lietuvai ir man“

Renginys mokykloje „Laisvei 25“.

Maratonas „Tikime laisve“.

2015 vasaros stovyklos Vyžuonose, I-II pakopos stovykla Pabradėje – L.Gika, A.Kanopa, D.Kerpiškis, A.Leonovas, D.Baltrūnaitė, K.Šmatavičiūtė, A.Bikulčiūtė, I.Matušovaitė.

2015 spalio mėn I pakopos stovykla Sudeikiuose –A.Kanopa, K.Šmatavičiūtė, V.Mačiulis, S.Šablinskaitė.

2015 lapkričio mėn. „Saja“ organizuotoje akcijoje „Uždek žvakelę“.

2015 lapkričio 28 d. Zarasų  kuopos Jaunųjų šaulių šaudymo pneumatiniu šautuvu varžybos. I vieta – S.Šablinskaitė, II vieta – A.Bilukčiūtė.

2016 sausio 4-7 d.  III pakopos stovykla Pabradėje, A.Leonovas, D.Ramanauskas.

2016 sausio 13d. akcija „Neužmirštuolė“ mokykloje.

 

JŠ ŠŪKIS: 

„ŽYGIAIS, O NE ŽODŽIAIS MES TĖVYNĘ MYLIM“.

Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-ją rinktinę sudaro: Štabas,  8 kuopos.

Rinktinės kontaktai : tel/fax. 8-389-59935

utenos9.sauliai@gmail.com  mob. tel. 8-659-64202

Rinktinės vadė Asta Tidikienė tel. 8-614-73788

Pavaduotojas ats. kapitonas Rimantas Eigėlis

tel. 869968269
•  Zarasų šaulių 7-oji kuopa „Vytis“. Kuopos vadas Algirdas Guogis tel. 8-629-63641

LŠS nariai  vadovaujasi tokiais įsakymais:

 1. Gink Lietuvos nepriklausomybę ir lietuvišką žemę.
 2. Švieskis ir šviesk.
 3. Stiprink valią ir kūną.
 4. Būk drausmingas ir mandagus.
 5. Gerbk ginklą.
 6. Būk tiesus ir teisingas.
 7. Tęsėk žodį.
 8. Būk budrus.
 9. Saugok valstybės turtą.
 10. Brangink šaulio vardą ir lietuvio garbę.
 11. Mokinkis apsiginti.

Jaunųjų šaulių  visuomeninės – pilietinės veiklos programa 

1.VISUOMENIŠKAI AKT YVAUS JAUNOJO ŠAULIO UGDYMAS

 • Diegti pilietinės pareigos ir atsakomybės jausmą.
 • Puoselėti tautos papročius ir tradicijas.
 • Skatinti domėtis Šaulių sąjungos istorija.
 • Toleruoti idėjų ir nuomonių įvairovę.
 • Skatinti bendravimą tarp šaulių ir bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis.

2 . ASMENYBĖS UGDYMAS  

2.1 Skatinti sąžiningai atlikti pareigas ir garbingai elgtis.

2.2 Skatinti  savišvietą ir išsimokslinimo siekimą.

2.3 Lavinti kūrybinius gebėjimus.

2.4 Puoselėti šauliškąsias vertybes.

 1. 3. FIZIŠKAI STIPRAUS IR SVEIKO JAUNOJO ŠAULIO UGDYMAS

3.1 Propaguoti sveiką gyvenimo būdą.

3.2 Saktinti aktyviai sportuoti.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS STATUTAS

VIII SKYRIUS ŠAULIO PRIESAIKA IR JAUNOJO ŠAULIO IŠKILMINGAS PASIŽADĖJIMAS

170.Šaulio priesaikos tekstai jo pasirinkimu yra šie: 170.1. „Aš, (vardas, pavardė), tapdamas šauliu, Jūsų akivaizdoje prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos valstybei, negailėdamas(-a) jėgų ir gyvybės ginti ir saugoti jos nepriklausomybę, teritorinį vientisumą ir konstitucinę santvarką. Pasižadu laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo, Lietuvos šaulių sąjungos statuto ir Šaulių etikos kodekso, kitų įstatymų, sąžiningai vykdyti šaulio pareigas ir vadų įsakymus. Pasižadu gerbti žmogaus teises, saugoti man patikėtas paslaptis ir turtą, rūpintis Lietuvos Respublikos ir jos Tautos gerove, visur elgtis, kaip dera doram, drausmingam ir narsiam šauliui. Tepadeda man Dievas.“ 170.2. „Aš, (vardas, pavardė), tapdamas šauliu, Jūsų akivaizdoje prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos valstybei, negailėdamas(-a) jėgų ir gyvybės ginti ir saugoti jos nepriklausomybę, teritorinį vientisumą ir konstitucinę santvarką. Pasižadu laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo, Lietuvos šaulių sąjungos statuto ir Šaulių etikos kodekso, kitų įstatymų, sąžiningai vykdyti šaulio pareigas ir vadų įsakymus. Pasižadu gerbti žmogaus teises, saugoti man patikėtas paslaptis ir turtą, rūpintis Lietuvos Respublikos ir jos Tautos gerove, visur elgtis, kaip dera doram, drausmingam ir narsiam šauliui.“ 171. Jaunojo šaulio iškilmingo pasižadėjimo tekstai jo pasirinkimu yra šie: 171.1. „Aš, (vardas, pavardė), tapdamas jaunuoju šauliu, Jūsų akivaizdoje iškilmingai pasižadu būti ištikimas (-a) Lietuvos valstybei ir stropiai rengtis ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Pasižadu laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo, Lietuvos šaulių sąjungos statuto ir Šaulių etikos kodekso, kitų įstatymų, sąžiningai vykdyti jaunojo šaulio pareigas ir vadų įsakymus. Pasižadu gerbti žmogaus teises, saugoti man patikėtas paslaptis ir turtą, rūpintis Lietuvos Respublikos ir jos Tautos gerove, visur elgtis, kaip dera doram, drausmingam ir narsiam jaunajam šauliui. Tepadeda man Dievas.“ 171.2. „Aš, (vardas, pavardė), tapdamas šauliu, Jūsų akivaizdoje pasižadu būti ištikimas (-a) Lietuvos valstybei, negailėdamas(-a) jėgų ir gyvybės ginti ir saugoti jos nepriklausomybę, teritorinį vientisumą ir konstitucinę santvarką. Pasižadu laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo, Lietuvos šaulių sąjungos statuto ir Šaulių etikos kodekso, kitų įstatymų, sąžiningai vykdyti jaunojo šaulio pareigas ir vadų įsakymus. Pasižadu gerbti žmogaus teises, saugoti man patikėtas paslaptis ir turtą, rūpintis Lietuvos Respublikos ir jos Tautos gerove, visur elgtis, kaip dera doram, drausmingam ir narsiam jaunajam šauliui.“ 172. Jei šaulio priesaiką ar jaunojo šaulio iškilmingą pasižadėjimą perskaitęs asmuo atsisako pasirašyti atitinkamai šaulio priesaikos ar jaunojo šaulio iškilmingo pasižadėjimo lapą arba šį lapą pasirašo su išlyga, laikoma, kad asmuo nedavė šaulio priesaikos ar jaunojo šaulio iškilmingo pasižadėjimo. 173. Šaulio priesaikos ir jaunojo šaulio iškilmingo pasižadėjimo ceremonija vyksta LŠS vado nustatyta tvarka.

XI SKYRIUS JAUNŲJŲ ŠAULIŲ TARNYBOS YPATYBĖS

203.Jaunieji šauliai atlieka šio statuto 176.1, 176.3 ir 176.4 punktuose nurodytą šaulio tarnybą šio statuto X skyriuje nustatyta tvarka, taikant šiuos apribojimus: 203.1. jauniesiems šauliams, kurie nėra pripažinti visiškai veiksniais, dalyvauti ilgesniuose negu paros mokymuose, pratybose, kursuose, stovyklose ar kituose renginiuose, gali būti leidžiama tik gavus rašytinį tėvų arba to iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena, globėjų ar rūpintojų sutikimą; 203.2. jauniesiems šauliams karinis rengimas pakeičiamas jaunųjų šaulių rengimu karo tarnybai; 203.3. jaunasis šaulys negali būti skiriamas už jaunųjų šaulių saugumą atsakingu asmeniu mokymų, pratybų, kursų, stovyklų ar kitų renginių metu, taip pat kitos jaunojo šaulio tarnybos metu. 204. LŠS jaunųjų šaulių vadas yra vienas iš LŠS vado pavaduotojų. 205. Jaunųjų šaulių tarpusavio santykiams reguliuoti nustatomos šios pareigybės (nuo žemiausios iki aukščiausios): 205.1. jaunasis šaulys; 205.2. skyriaus vado pavaduotojas; 205.3. skyriaus vadas; 205.4. būrio vado pavaduotojas; 205.5. būrio vadas; 205.6. rinktinės jaunųjų šaulių vado pavaduotojas (skiriamas iš jaunųjų šaulių tarpo); 205.7. rinktinės jaunųjų šaulių vadas; 205.8. LŠS vado pavaduotojas-jaunųjų šaulių vadas. 206. Rinktinių jaunųjų šaulių vadais gali būti skiriami tik pilnamečiai šauliai. Rinktinių jaunųjų šaulių vadai tiesiogiai pavaldūs rinktinių vadams. 207. LŠS vado pavaduotojas-jaunųjų šaulių vadas: 207.1. ne rečiau kaip tris kartus per metus šaukia jaunųjų šaulių tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja; 207.2. rengia metinę LŠS jaunųjų šaulių veiklos ataskaitą ir teikia ją svarstyti jaunųjų šaulių tarybai, o kai šiai ataskaitai pritaria jaunųjų šaulių taryba – teikia ją LŠS vadui; 207.3. dalyvauja rengiant jaunųjų šaulių rengimo programas ir metinius rinktinių jaunųjų šaulių ugdymo planus; 207.4. atstovauja LŠS jauniesiems šauliams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, visuomeniniuose renginiuose, taip pat tarptautinėse nevyriausybinėse organizacijose; 207.5. dalyvauja LŠS Centro valdybos posėdžiuose svarstant jaunųjų šaulių veiklos ir darbo su jaunimu klausimus; 207.6. rengia jaunųjų šaulių veiklą reglamentuojančių LŠS vidaus teisės aktų projektus, teikia juos svarstyti LŠS jaunųjų šaulių tarybai ir LŠS Centro valdybai; 207.7. vykdo kitas jo pareiginiuose nuostatuose numatytas funkcijas. 208. LŠS vado pavaduotojui-jaunųjų šaulių vadui veiklą organizuoti padeda LŠS jaunųjų šaulių taryba, o rinktinės jaunųjų šaulių vadui – rinktinės jaunųjų šaulių taryba. Jaunųjų šaulių tarybos yra patariamosios institucijos. 209. LŠS jaunųjų šaulių tarybą sudaro LŠS vado pavaduotojas-jaunųjų šaulių vadas ir rinktinių jaunųjų šaulių vadai. Rinktinės jaunųjų šaulių taryba sudaroma iš rinktinės jaunųjų šaulių vado ir po vieną kiekvienos rinktinės kuopos jaunąjį šaulį, kurį renka šaulių kuopos valdyba. 210. Jaunųjų šaulių taryba svarsto klausimus dėl: 210.1. jaunųjų šaulių veiklos organizavimo; 210.2. jaunųjų šaulių atributikos; 210.3. jaunųjų šaulių elgesio; 210.4. LŠS populiarinimo tarp jaunimo būdų; 210.5. bendradarbiavimo su jaunimo organizacijomis; 210.6. kitus su jaunųjų šaulių veikla susijusius klausimus.

XIV SKYRIUS ŠAULIŲ UNIFORMOS IR SKIRIAMIEJI ŽENKLAI, JŲ DĖVĖJIMO IR NEŠIOJIMO TVARKA

225.Nustatomi šie šaulių uniformų tipai (2 priedas): 225.1. lauko uniforma; 225.2. išeiginė jaunojo šaulio uniforma; 225.3. išeiginė šaulio uniforma; 225.4. Garbės sargybos šaulio uniforma. 226. Šaulio uniformą gali dėvėti tik LŠS nariai ir tik dalyvaudami LŠS veikloje arba vykdami į (iš) LŠS veiklos renginius (-ių), taip pat dalyvaudami valstybinėse ir kariuomenės šventėse. 227. Lauko uniforma paprastai dėvima šaulio rengimui skirtų LŠS renginių (mokymų, kursų, pratybų, stovyklų ar kitų), kurie vykdomi lauke, metu. 228. Išeiginė šaulio ar jaunojo šaulio uniforma paprastai dėvima: 228.1. šaulio rengimui skirtų LŠS renginių (mokymų, kursų, pratybų, repeticijų ar kitų), kurie vykdomi uždarose patalpose, metu; 228.2. iškilmingų rikiuočių metu, atmintinų dienų, kariuomenės ir LŠS švenčių metu, oficialių priėmimų metu ir kitais atvejais kuopos vado sprendimu; 228.3. atliekant nuolatinę tarnybą LŠS; 228.4. dalyvaujant LŠS, rinktinių ir kuopų valdymo institucijų veikloje; 228.5. atliekant kitas šaulio tarnybos pareigas, jei vadai nenustato kitaip. 228.6. Garbės sargybos šaulio uniforma dėvima iškilmingų rikiuočių metu, atmintinų dienų, Lietuvos kariuomenės ir LŠS švenčių metu, oficialių priėmimų metu ir kitais LŠS vado nustatytais atvejais. 229. Šaulys, paskirtas atlikti specialiosios tarnybos, dėvi LŠS vado ar rinktinės vado įsakyme, kuriuo jis paskirtas atlikti specialiosios tarnybos, nurodyto tipo uniformą. Jei įsakyme nenurodoma, kurio tipo uniformą šauliai turi dėvėti, dėvima lauko uniforma. 230. Draudžiama dėvėti: 230.1. nenustatytojo pavyzdžio šaulio uniformą; 230.2. netvarkingą šaulio uniformą; 230.3. atskiras šaulio uniformos dalis su kitais drabužiais. 231. Garbės šauliams, kurie yra buvę LŠS nariai, LŠS vadas įsakymu gali suteikti teisę nešioti šaulio uniformą iškilmingų susirinkimų bei renginių metu, švenčių ir atmintinomis dienomis. 232. Miręs šaulys LŠS vado sutikimu gali būti laidojamas su šaulio uniforma. Šaulio laidojimo su šaulio uniforma tvarką nustato LŠS vadas. 233. Šaulių uniformos dėvimos su skiriamaisiais ženklais. Šaulių uniformų skiriamieji ženklai (3 priedas) yra šie: 233.1. šaulio ženklas; 233.2. šaulio ženklo antsiuvas; 233.3. LŠS vado ženklas; 233.4. Gediminaičių stulpai; 233.5. antsiuvas „Lietuvos valstybės vėliava“; 233.6. LŠS štabo ir rinktinių antsiuvai; 233.7. išeiginės kepurės ir beretės ženklas; 233.8. lauko uniformos kepurės ženklas; 233.9. uniformos sagos; 233.10. LŠS instruktoriaus ženklas; 233.11. kaklaraiščio segtukas; 233.12. pareigų ženklai. 234. Draudžiama skiriamuosius ženklus, išskyrus šaulio ženklą, LŠS vado ženklą ir LŠS garbės šaulio ženklą, segti ir nešioti prie kitų drabužių. 235. LŠS vadas tvirtina Šaulio uniformos ir jų skiriamųjų ženklų dėvėjimo taisykles

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS VĖLIAVA

Abi vėliavos pusės yra vienodos. Jos aukščio ir pločio santykis yra 1:1.2. Vėliavos plotas sudarytas iš tamsiai žalio lauko ir siauro auksinio (geltono) apvado. Tamsiai žalio lauko viduryje – Lietuvos šaulių sąjungos ženklas (aukso (geltonos) spalvos dvigubas kryžius, įkomponuotas aukso (geltonos) spalvos stilizuotų ąžuolo lapų vainike).Vėliavos kraštai apsiūti aukso (geltonais) kutais. Vėliavos kotas tamsinto ąžuolo, dviejų dalių, per vidurį sutvirtintų auksuoto metalo jungtimi, jo viršuje yra auksuotas ietigalio pavidalo antgalis. Abiejose antgalio plokštumose įkomponuotas auksuotas dvigubas kryžius. Koto viršuje prie antgalio bantu surišta valstybės vėliavos spalvų juosta.

Lietuvos šaulių sąjungos statuto 5 priedas

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS ŽENKLAS

Lietuvos šaulių sąjungos ženklas yra aukso (geltonos) spalvos dvigubas kryžius, įkomponuotas aukso (geltonos) spalvos stilizuotų ąžuolo lapų vainike.

Karinis rengimas

Šaulys yra Lietuvos nepriklausomybės saugotojas ir gynėjas, pasiryžęs kilus grėsmei, negailėdamas gyvybės, ginti ir saugoti Lietuvos Respubliką ir jos piliečius.

Sąjungos tikslas – stiprinti šalies gynybinę galią, padėti krašto apsaugos struktūroms rengti mobilizacinį rezervą.

Šaulys dalyvauja karinio rengimo užsiėmimuose pagal Sąjungos vado patvirtintas programas. Šauliai nuosekliai rengiami būti pasiruošusiais iškilus grėsmei vykdyti karines užduotis.

Šauliai yra aktyviojo mobilizacinio rezervo kariai. Anksčiau neišėję bazinio kario kurso jie mokomi pagal bazinio kario kurso programą kariuomenės daliniuose, kuriems jie yra priskirti. Vėliau šauliai dalyvauja bendruose su kariuomene mokymuose ir pratybose. Šiuo metu daugiausia rikiuotės šaulių yra priskirti Krašto apsaugos savanorių pajėgų padaliniams.

Šauliai pagal specialias programas ir planus rengiami saugoti svarbius strateginius objektus, atlikti žvalgybos ir kitas užduotis.

Jaunieji šauliai rengiami pagal keturių pakopų jaunojo šaulio mokymo programas. Jie rengiami karo tarnybai.
Kiekvienais metais vyksta Jaunųjų šaulių vadų ir instruktorių mokymai. Iš viso rengiamos trys sesijos pavasario, rudens ir žiemos moksleivių atostogų metu. Baigiamoji, ketvirtoji sesija – tai lauko pratybos, kurios paprastai vyksta birželio pabaigoje Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos Mokomojo pulko Gaižiūnų poligone.

Jaunieji šauliai iš visų Lietuvos rinktinių klauso paskaitų apie Lietuvos kariuomenės, Šaulių sąjungos istoriją, politologijos, vadybos dalykų, susipažįsta su Krašto apsaugos ir Šaulių sąjungos statutais, mokosi topografijos, ginkluotės ir šaudybos, taktikos, pirmosios medicinos pagalbos ir kt.