Organizuojamos viešosios konsultacijos dėl Mokyklų reorganizavimo ir struktūrinių pertvarkymų 2020 metais plano pakeitimo

Vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsniu ir Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 35.3 papunkčiu bei 37 punktu, Zarasų rajono savivaldybės administracija organizuoja viešąsias konsultacijas dėl Mokyklų reorganizavimo ir struktūrinių pertvarkymų 2020 metais plano pakeitimo.

Konsultacijos vyks:

2019 m. gruodžio 6 d. (penktadienį) 8.00 val. Zarasų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje. Kviečiami visų švietimo įstaigų direktoriai bei kiti suinteresuoti asmenys.

2019 m. gruodžio 6 d. (penktadienį) 9.30 val. Turmanto pagrindinėje mokykloje. Kviečiami Turmanto pagrindinės mokyklos mokinių tėvai, Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius, Turmanto seniūnas bei kiti suinteresuoti asmenys.

2019 m. gruodžio 6 d. (penktadienį) 11.00 val. Salako pagrindinėje mokykloje. Kviečiami Salako pagrindinės mokyklos mokinių tėvai, Salako pagrindinės mokyklos direktorius, Salako seniūnas bei kiti suinteresuoti asmenys.

Su informacija galite susipažinti www.zarasai.lt,  paspaudę aktyvią nuorodą:

Mokyklų reorganizavimo ir struktūrinių pertvarkymų 2020 metais plano projektas

Turmanto pagrindinės mokyklos analizė

Salako pagrindinės mokyklos analizė

Zarasų rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyrius

Svetlana Veikšrienė 2019-11-27 16:32:52